Anna Miotk, "Badania w public relations. Wprowadzenie"

Mierzenie efektów działań public relations - prostsze, niż się wydaje!

  • Dlaczego liczba artykułów w mediach nie zawsze jest miarą skuteczności PR?
  • Czy istnieje jedna uniwersalna metoda mierzenia efektów działań PR?
  • Czy wiesz, że mierzenie efektów działań PR zaczyna się od strategii?
  • Czemu Amerykanie rezygnują ze stosowania ekwiwalentu reklamowego?
  • Czy większa liczba wskaźników oznacza lepsze badanie?
  • Czy to, że media o czymś wspomniały, oznacza, że świadomość ich czytelników uległa zmianie?
Zamów

Autorka

Dr Anna Miotk pracuje obecnie na stanowisku dyrektora rozwoju biznesu w pionie monitoringu internetu NetSprint.pl. Odpowiada za rozwój produktów NewsPoint oraz przygotowywanie raportów i analiz medialnych. Wcześniej przez 6 lat realizowała projekty dla firm z różnych branż pracując w agencjach public relations.

Absolwentka studiów magisterskich z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim i autorka pracy doktorskiej dotyczącej metod pomiaru i oceny efektów działań public relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych i jest autorką licznych publikacji w mediach branżowych (m. in. "Brief", "Marketing w Praktyce", "PRoto.pl", "Marketer +"). Pisze własnego bloga na temat badań w public relations.

O książce

Książka "Badania w PR"" to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations.

Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu „ekwiwalentu reklamowego", aby udowodnić swoją skuteczność – okazuje się, że istnieje wiele innych sposobów na to, aby mierzenie efektów w public relations przestało być "Świętym Graalem", a stało się wymierną codziennością. Warto przeczytać o tym jakie metody i narzędzia mogą być wykorzystywane w prowadzeniu badań, jak konstruować mierniki, a przede wszystkim zrozumieć, że warunkiem skutecznego mierzenia efektów działań PR jest rzetelnie opracowany plan działań.

Autorka mierzy się również z panującymi w branży stereotypami dotyczącymi badań i wskazuje najważniejsze nowe trendy. Teorię ubarwia praktycznymi radami oraz przykładami z biznesu. Dzięki lekturze tej książki okazuje się, że mierzenie efektów działań PR jest łatwiejsze, niż się wydaje!

Pobierz fragment książki »

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Badania w public relations

Trochę historii…
Główne przeszkody
A może jednak warto?
Czy public relations są nauką?
Skąd wzięła się metodologia badawcza w public relations?
Gdzie jest miejsce na badania w działaniach PR?
Czy badania mogą być narzędziem public relations?
Typy badań
Czemu audyt komunikacyjny to nie audyt public relations?

Rozdział 2. Prowadzenie badań

Trzy główne cele badań (także w PR)
Jednostka analizy – kogo lub co badamy
Wymiar czasowy badań
Planowanie procesu badawczego
Idea, zainteresowanie i teoria
Określanie zakresu badania
Wybór metody/techniki badawczej
Wybieramy narzędzie pomiaru
Określenie próby badawczej
Obserwacja, czyli zbieranie danych
Przetwarzanie danych
Interpretacja
Raport
Zastosowanie

Rozdział 3. Praktyczne aspekty realizacji badań

Kto prowadzi w Polsce badania dla public relations?
Współpraca z firmami zewnętrznymi
Współpraca z agencją PR
Narzędzia pomocnicze
Kalkulatory statystyczne
Ankiety online
Narzędzia wspierające prowadzenie badań jakościowych
Internetowe narzędzia wspierające badania jakościowe
Narzędzia wspierające prowadzenie eksperymentów
Wyszukiwarki
Agregatory wiadomości/rating
Czytniki RSS
Monitoring Internetu i mediów tradycyjnych
Rankingi
Aplikacje do zarządzania wizerunkiem w Internecie (a przy okazji monitoringu)
Narzędzia SEO
Statystyki ruchu na stronach WWW
Rozwiązania do analizy danych z serwisów internetowych
Arkusze kalkulacyjne
Specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych

Rozdział 4. Metody i techniki badawcze stosowane w public relations

Analiza treści (zawartości)
Analiza danych statystycznych
Badania sondażowe
Indywidualny wywiad pogłębiony
Zogniskowany wywiad grupowy
Obserwacja uczestnicząca
Studium przypadku
Eksperyment
Analiza historyczno-porównawcza
Podsumowanie

Rozdział 5. Jak zmierzyć efekty działań PR

Z czym zaczynasz?
Jakie są Twoje cele?
Musisz wiedzieć, do kogo będziesz mówić
Główny koncept
Kluczowe przekazy komunikacyjne
Narzędzia PR i taktyki PR
Jak pokazać, że Twoja kampania odniosła sukces
Kilka innych ważnych aspektów dotyczących mierzenia skuteczności działań PR
Pamiętaj o odbiorcy raportu
Brak natychmiastowych efektów
Badanie PR jest badaniem ewaluacyjnym

Rozdział 6. Mierzenie skuteczności różnych narzędzi PR

Media relations: Trane Clean Effects
Opis problemu
Cele biznesowe i komunikacyjne
Grupy docelowe
Kluczowe przekazy, strategia i narzędzia PR
Ewaluacja
PR w internecie: Southwest Airlines
Opis problemu
Cele biznesowe i komunikacyjne
Grupa docelowa
Narzędzia
Ewaluacja
Relacje ze społecznością lokalną/PR kultury: Muzeum Fabryki w Łódzkiej Manufakturze
Opis problemu
Cele biznesowe i komunikacyjne
Grupy docelowe
Strategia i narzędzia PR
Narzędzia
Ewaluacja
Tożsamość przedsiębiorstwa: Rockwell Automation
Sponsoring: WBK Press Photo 2005
Cele biznesowe i komunikacyjne
Narzędzia
Ewaluacja
Marketing miejsc: Poznań za pół ceny
Opis problemu
Cele biznesowe i komunikacyjne
Grupy docelowe
Strategia i narzędzie PR
Narzędzia
Ewaluacja
CSR: Milka. Razem dla Tatr
Opis problemu
Cele biznesowe i komunikacyjne
Grupy docelowe
Narzędzia
Ewaluacja
Nie tylko biznes. NGO: Zmień kraj. Idź na wybory
Opis problemu
Cele biznesowe i komunikacyjne
Grupy docelowe
Strategia
Narzędzia
Ewaluacja
Najczęstsze błędy popełniane w podsumowaniach kampanii
Stosowanie ekwiwalentu reklamowego
Brak poparcia efektów danymi
Biznes sobie, PR sobie
Realizacja ważniejsza od zmierzenia efektów
Pomiar nie dotyczy grupy docelowej
Brak punktu wyjścia dla pomiaru
Brak charakterystyki grupy docelowej
Kampania nie mierzy swoich celów
Tajemnicze mierniki
Źle zastosowana metoda badawcza
Nie możemy zmierzyć kampanii

Rozdział 7. Dlaczego pomiar PR sprawia tyle problemów?

Błędy związane z realizacją procesu badawczego
Brak powiązania pomiaru efektów PR z planowaniem
Nierealistyczne oczekiwania
Święty Graal
Błędne założenia dotyczące procesu PR
Tylko próba losowa zapewnia miarodajne badanie
Wskaźnikoza
Zakłócenia z otoczenia
Przeszkody w pomiarze
Dyskusja o pomiarze
Podawanie liczby publikacji, która zostanie osiągnięta na skutek działań PR
Badania ilościowe versus jakościowe
PR jest niemierzalny
Mediocentryzm
Zbytnia koncentracja na zarządzaniu strategicznym i wynikach sprzedaży
Utożsamianie PR z reklamą i ekwiwalent reklamowy
Czy możemy podawać dane osobowe z internetu?

Rozdział 8. Jak robią to inni? Rozwiązania stosowane na rynkach zagranicznych

Stany Zjednoczone
Świat akademicki
Organizacje branżowe
Dotychczasowe badania
Dostawcy usług badań dla PR
Wielka Brytania
Świat akademicki
Organizacje branżowe
Dotychczasowe badania
Dostawcy usług badań dla PR
Niemcy
Świat akademicki
Organizacje branżowe
Dotychczasowe badania
Dostawcy usług badań dla PR
Społeczność międzynarodowa
Organizacje branżowe
Dotychczasowe badania

Rozdział 9. Jak to się robi w Polsce?

Świat akademicki
Organizacje branżowe
Dotychczasowe badania
Dostawcy usług badań dla PR
Polska a bardziej rozwinięte rynki

Rozdział 10. Nowe trendy

Dojrzewanie public relations jako dyscypliny i branży
Potrzeba budowania teorii opartej na badaniach
Edukacja w zakresie prowadzenia badań
Nowe orientacje metodologiczne
Widmo ekwiwalentu krąży nad branżą PR
Tworzenie wspólnych standardów
Wyspecjalizowane firmy badawcze
Rozwój technologii
Badanie efektów komunikacji w social media
Analiza wydźwięku tekstów – automatyczna czy ręczna?
Co możemy zmierzyć w internecie, czyli dyskusja nad zaangażowaniem
Integracja narzędzi do mierzenia efektów
Trend Social CRM
Trendy przejęte z zarządzania
ROI i indeksy oparte na ROI
Karty wyników
Kontroling komunikacji
Macierz celów wizerunkowych
Trendy przejęte z marketingu
Modelowanie marketingu-mix
Neuromarketing

Zamiast zakończenia...

Podziękowania

Bibliografia

Opinie

Książka bardzo potrzebna. Powinna być obowiązkową lekturą na wszystkich szkoleniach i studiach public relations. Ponad stuletnia historia zawodu konsultanta PR dowodzi, że jest to odpowiedzialna profesja inżyniera nastrojów społecznych (parafrazując Edwarda Bernays’a), a nie jedynie lekkomyślnego producenta wycinków prasowych czy sensacyjnych newsów telewizyjnych. Obecnie już nie tylko na najlepszych uniwersytetach uczy się, że profesjonalne działanie PR nie tylko zaczyna się i kończy badaniami, ale także i w trakcie prowadzenia tej działalności należy wciąż odpowiednio monitorować, czyli badać zachowanie otoczenia. Cieszy fakt, że i w naszym kraju dorastamy do tej wyższej kultury zachowania specjalistów PR, chcących wychodzić naprzeciw współczesnym wymaganiom cywilizacyjnym. Książka Anny Miotk jest tego najlepszym świadectwem.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Olędzki

Opracowanie zapełnia lukę na jaką natrafiał czytelnik poszukując w literaturze w Polsce poważnej monografii na temat pomiaru i oceny efektów działalności public relations. Dlatego cel i temat czynią opracowanie jednostkowym, oryginalnym. Jeśli uwzględnimy dodatkowo, że dokonany w nim został wiarygodny przegląd światowego dorobku teoretycznego i stanu praktyki w zakresie pomiaru efektów PR to literatura przedmiotu (czytaj: zagadnień public relations) wzbogacona została o dzieło nie tylko swoiste, ale ze wszech miar użyteczne i oczekiwane.

prof. zw. dr hab. Krystyna Wojcik

Książka zasługuję na uwagę, a dobór tematu wskazuje na próbę analizy ważnego dla rozwoju public relations w Polsce zagadnienia pomiaru efektów działań PR. Od dawna wszak w stosunku do specjalistów public relations formułowane są oczekiwania, które dają się sprowadzić do stwierdzenia "...więcej Excela, mniej Power Pointa".

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

To, co moim zdaniem jest bardzo wartościowe w tej książce to przede wszystkim tropy. Czytelnik dostaje konkretne drogowskazy do praktycznych działań wspierających PR. Polecenie konkretnych publikacji, przykładowych agencji badawczych czy narzędzi analitycznych pozostawia czytelnika bardziej świadomym problemów mierzenia działań public relations jak również ich potencjalnych rozwiązań.

Marcin Nagraba, Sotrender

Książka odczarowuje mit straszliwego tematu badań w public relations. Większość PR-owców na samo słowo "metodologia" ucieka wzrokiem, bo nie ma podstaw merytorycznych, aby bez obaw myśleć o przeprowadzeniu badań swojej pracy. Miejmy nadzieję, że sięgną oni po tę pozycję. W sposób rzetelny omawia ona i obrazuje kolejne etapy procesu badawczego, a fachowe terminy do tej pory zarezerwowane dla wybranych, wyjaśnia w logiczny sposób. Już widzę, jak podczas imprez branżowych toczą się rozmowy na temat badań PR, a nasi koledzy PR-owcy brylują na salonach i lansują się poprzez objaśnianie indeksu Gunniga-Foga :)

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska

Kontakt

Imię i nazwisko

E-Mail

Temat

Wiadomość

Dane kontaktowe

E-mail: anna.miotk[at]gmail.com

Tel. kom: +48 604 151 295